Hallitus järjestäytyi

25.12.2013

Syyskokouksen marraskuussa valitsema hallitus kokoontui joulukuun alkupuoliskolla Taisto Jantusen luona ja järjesti rivinsä seuraavan vuoden haasteita varten.

Yhdistyksemme hallitus piti 8. joulukuuta järjestäytymiskokouksen. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jo syyskokouksessa Taisto Jantunen, joka on ansiokkaasti hoitanut toimea jo kaksi vuotta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Eerola edellisen vara-pj:n Janne Koskisen jättäessä hallitustyöskentely työkiireiden vuoksi muutaman hallitusvuoden jälkeen.

Hallituksen sihteerinä jatkaa Elina Nieminen. Taloudenhoitajan tehtäviä hoitaa puheenjohtaja ja vaalivastaavaksi valittiin Arvo Koskue. 

Lisäksi hallitus linjasi, että yhdistys aloittaa ensi vuoden alkupuolella opintokerhotoiminnan. Tämä tarkoittaa 
hallituksen näkemyksen mukaan sitä, että aiomme saada enemmän näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhteiselle asiallemme. Pyrimme 
keskustelemaan laajasti asioiden hoidosta kotikaupungissamme, kutsumme vieraita kuultavaksi ja otamme julkisesti kantaa haluamiimme asioihin. 

Olet tervetullut pohtimaan yhdessä teemojamme.Ilmoittelemme näistä tapaamisista hyvissä ajoin. Opintokerho kokoontuu hallituksen kokouksen yhteydessä. Lisätietoa aiheesta saat hallituksen jäseniltä.